زنگ خطر ۳

October 11, 2018

به اسکندر توصیه کردند برای تسلط به ایران تنها کاری که لازم است انجام شود این است که افراد و مهره های مدیریتی را در جای خود قرار ندهد و جای رییس و مریوس را عوض کند.

بر حسب قولی که برای رساندن صدای مردم به مسیولین داده بودم مایلم که شما را به دیدن این کلیپ کوتاه دعوت کنم.

مشکلی که همگی با آن آشنا هستیم و مسیله تعهد و تخصص در امور استخدامی و شرط اول مورد وثاق بودن در دستگاههای دولتی است.

من در پست بعدی به این مسیله خواهم پرداخت.

MoinGostar

October 10, 2018

گروه معین گستر بینا MoinGostar.ir

۱ معین بینا (MoinBinaa.ir) :

۲معین حامی (MoinHaami.ir) :

مشاور مدیریت استراتژیک / مشاور توسعه بازار

۳معین یار (MoinYaar.ir) :

مشاور مدیریت سازمانی / مشاور سیستم سنجش رضایت مشتریان و پرسنل / CRM

۴معین حساب (MoinHesab.ir) :

مشاور مالی / مشاور نرم افزارهای مدیریتی و مالی و IT / برون سپاری فرایند حسابداری و مالی و مدیریتی

۵معین کو (MoinCo.ir) :

طراحی / تبلیغات محیطی / تبلیغات آنلاین / هدایای تبلیغاتی

۶معین گستر (MoinGostar.ir) :

مشاور مدیریت اجرایی / مشاور طراح سیستم / بنیانگزار طرح نظارت غیر حضوری در صنعت (ساختمان)

Casting Call

September 25, 2018

The Exhibition which makes you thinking

September 12, 2018

The language of the art is international. Hence I would like to let the pictures and film speak with you.

Let the exhibition of “nothing and all” talk with you

September 12, 2018

The international language of art claims alway the heart of propel. Recently I visited an exhibition which I would like to share. Hope you enjoy as much as I did. Here are the photo and video of this venue.

Food is symbol of unique identity of a folk

August 25, 2018

I have already drew your attention to some unique points in regard of Iran and my trip to it. I am originally from north of Iran from my father side and from Tehran capital of Iran from mother side. I grew up with varieties of food that in between of them I could not hide my tendency toward foods originated from north of Iran. I would like to offer a unique experience of northern Iranian food by sharing the business card of a restaurant which gives the best service with the proper price in Tehran/Iran. To give a sense of this venue I would like to share a video.

با عرض تسلیت

May 28, 2018

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

با عرض تسلیت به مناسبت فوت ناصر ملک مطیعی مایلم به نکته ای توجه شما را جلب کنم که می تواند به مراتب ارزش گهربار وجودهایی مثل ناصر می تواند پر رنگتر کند.

از هنگامی که انقلاب به ثمر رسید همه به یاد داریم که هرکسی با تلاش هر چه بیش‌تر سعی در کمرنگ نشان دادن نقشش در رژیم گزشته و گزشتها و از خودگزشتگیهایش در راه تغییر رژیم گزشته حرف می زد.

ولی ناصر خان نه تنها از نقشش به عنوان هنرمند تقدیر کرد بلکه با وجود دل خونی که داشت خودش را جاودانی کرد با قبول اینکه هنر هنرمند ارزشش در قالب فحوایی است که به جامعه عرضه می کند نه به منش و روش که جامعه به اوتحمیل می‌کند.

با وجود سال‌های دوری از پرده سینما درس بزرگ دیگری که در آخر به ما داد این بود که با عدم گرفتن انتقام و نقد از افراد و اوضاع اجتماعی که باعث این دوری بود با نهایت بزرگواری و بخشش از آنچه بر او گزشت نفع شخصی را در مقابل بزرگی کشور ومردمی که بدان تعلق داشت بدون لحظه ای شک کنار گزاشت.

بر می گردم به بیت آغازین که گوهر فراوان دارد ایران زمین ما و ما دنبال ناجی خارجی می گردیم. با امید روزی که همگی دست به دست هم دهیم و میهنمان را آباد کنیم فارغ از اینکه به چه گروه مذهب ویا دسته ای تعلق داریم. ایران متعلق به همه ایرانیان است.

ناصر جان روحت قرین شادی و ممنون از اینکه همیشه در قلب ما هستی.

هوتن دهبنهُ

What I learn from Persian (Iranian) history?

May 12, 2018

I could admit to be proud as Iranian. I wrote more than 7 years ago the article What I learn from Persian (Iranian) History?

As an activist and fellow researcher I saw changes and transitions which are promising. The element of United Iranian and change of rule of play. At 7 years ago any body who could better destroy opponents and oppress the community called the winner.

Although my nation shows at the end of last winter that we would like to thrive as one nation and play rules of democracy. My nation comes to demonstration against the crime and bad economic management. They demand their right in a democratic way and shows their maturity. At those moments I promised to be the voice of mature nation who knows what would like and how to achieves it.

As I have said we need patience and no one can build Rome in one night. Now is the best time to develop and evolve the civic society and NGOs. The best place to practice the democratic rights is in the social media and any other mediums to create Unity and Fundation of democratic organisations.

We shows unity in fight with corruption and the realities are magnificent. Sepah, Armed forces, and law enforcement show a dedication and unity with nation in demanding change in ignorance and systematic corruption. There is a unique momentum that we could not afford to loose.

The time is now and we could change the play by demanding Unitedly to fight the systemic corruption. The wind of change begins to blow.

Are we mature enough to prevent another Geopolitical disaster?

May 4, 2018