نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز


عاشق همه روزش نوروز بادا

همه عالم عاشق بادا

نوروز شد و همه عالم عاشق بادا

نورورز پیروز و هر روزتان نو روز بادا

Tags: , ,

One Response to “نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز”

  1. Iranian natural disaster | ©®™Everlasting Fairytale's Blog Says:

    […] I believe in Humanity and hereby I would like to ask for public help to Iranian nation. Now a huge e… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: