Advertisements

Archive for the ‘جنبش مشروطه مشروعه ایران’ Category

زنگ خطر ۳

October 11, 2018

به اسکندر توصیه کردند برای تسلط به ایران تنها کاری که لازم است انجام شود این است که افراد و مهره های مدیریتی را در جای خود قرار ندهد و جای رییس و مریوس را عوض کند.

بر حسب قولی که برای رساندن صدای مردم به مسیولین داده بودم مایلم که شما را به دیدن این کلیپ کوتاه دعوت کنم.

مشکلی که همگی با آن آشنا هستیم و مسیله تعهد و تخصص در امور استخدامی و شرط اول مورد وثاق بودن در دستگاههای دولتی است.

من در پست بعدی به این مسیله خواهم پرداخت.

Advertisements

Casting Call

September 25, 2018

The Exhibition which makes you thinking

September 12, 2018

The language of the art is international. Hence I would like to let the pictures and film speak with you.

Let the exhibition of “nothing and all” talk with you

September 12, 2018

The international language of art claims alway the heart of propel. Recently I visited an exhibition which I would like to share. Hope you enjoy as much as I did. Here are the photo and video of this venue.

Food is symbol of unique identity of a folk

August 25, 2018

I have already drew your attention to some unique points in regard of Iran and my trip to it. I am originally from north of Iran from my father side and from Tehran capital of Iran from mother side. I grew up with varieties of food that in between of them I could not hide my tendency toward foods originated from north of Iran. I would like to offer a unique experience of northern Iranian food by sharing the business card of a restaurant which gives the best service with the proper price in Tehran/Iran. To give a sense of this venue I would like to share a video.

با عرض تسلیت

May 28, 2018

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

با عرض تسلیت به مناسبت فوت ناصر ملک مطیعی مایلم به نکته ای توجه شما را جلب کنم که می تواند به مراتب ارزش گهربار وجودهایی مثل ناصر می تواند پر رنگتر کند.

از هنگامی که انقلاب به ثمر رسید همه به یاد داریم که هرکسی با تلاش هر چه بیش‌تر سعی در کمرنگ نشان دادن نقشش در رژیم گزشته و گزشتها و از خودگزشتگیهایش در راه تغییر رژیم گزشته حرف می زد.

ولی ناصر خان نه تنها از نقشش به عنوان هنرمند تقدیر کرد بلکه با وجود دل خونی که داشت خودش را جاودانی کرد با قبول اینکه هنر هنرمند ارزشش در قالب فحوایی است که به جامعه عرضه می کند نه به منش و روش که جامعه به اوتحمیل می‌کند.

با وجود سال‌های دوری از پرده سینما درس بزرگ دیگری که در آخر به ما داد این بود که با عدم گرفتن انتقام و نقد از افراد و اوضاع اجتماعی که باعث این دوری بود با نهایت بزرگواری و بخشش از آنچه بر او گزشت نفع شخصی را در مقابل بزرگی کشور ومردمی که بدان تعلق داشت بدون لحظه ای شک کنار گزاشت.

بر می گردم به بیت آغازین که گوهر فراوان دارد ایران زمین ما و ما دنبال ناجی خارجی می گردیم. با امید روزی که همگی دست به دست هم دهیم و میهنمان را آباد کنیم فارغ از اینکه به چه گروه مذهب ویا دسته ای تعلق داریم. ایران متعلق به همه ایرانیان است.

ناصر جان روحت قرین شادی و ممنون از اینکه همیشه در قلب ما هستی.

هوتن دهبنهُ

What I learn from Persian (Iranian) history?

May 12, 2018

I could admit to be proud as Iranian. I wrote more than 7 years ago the article What I learn from Persian (Iranian) History?

As an activist and fellow researcher I saw changes and transitions which are promising. The element of United Iranian and change of rule of play. At 7 years ago any body who could better destroy opponents and oppress the community called the winner.

Although my nation shows at the end of last winter that we would like to thrive as one nation and play rules of democracy. My nation comes to demonstration against the crime and bad economic management. They demand their right in a democratic way and shows their maturity. At those moments I promised to be the voice of mature nation who knows what would like and how to achieves it.

As I have said we need patience and no one can build Rome in one night. Now is the best time to develop and evolve the civic society and NGOs. The best place to practice the democratic rights is in the social media and any other mediums to create Unity and Fundation of democratic organisations.

We shows unity in fight with corruption and the realities are magnificent. Sepah, Armed forces, and law enforcement show a dedication and unity with nation in demanding change in ignorance and systematic corruption. There is a unique momentum that we could not afford to loose.

The time is now and we could change the play by demanding Unitedly to fight the systemic corruption. The wind of change begins to blow.

Are we mature enough to prevent another Geopolitical disaster?

May 4, 2018

سروده آری آری زندگی زیباست

April 20, 2018

آبی رنگ زیبای زندگی

زندگی در گذر است

رنگ آن

به رنگ شادی

آبی، آبی

آری، آری

زندگی در گذر است

نقش آن

به بوم خیال زده است

خنیاگر هستی

به رنگ زیبای آبی

همچو تصویر زیبایی

بر بوم رویایی

زندگی در گذر است

و زیبایی آن

به چشم من

زیبایی بی پایانی

که بی همتایی آن باقی

زندگی در گذر است

در میان دو نقطه

لایتناهی

ازل و باقی

با رنگ آبی

نقش زیبایی

که در کلام نگنجد

وصف آن جاری

ولی در بام خیال باقی

به مانند قایق کوچک سرگردانی

که گم کرده خود را

در زیبایی وهم انگیز اقیانوس آبی

جایی که دو آبی بی پایان

دریا و آسمان

می پیوندند به یکدیگر

در سایه روشن‌های آبی

زیبایی و شور

وهم انگیز دو عنصر جاودان هستی

این رنگ و بوم خنیاگر راستی

آری این منم مست به شکرانه هستی

دوباره زندگی

دوباره شور و زیبایی

دوباره جوش و خروش

زنگ مستانه رویایی

که می خواند

آهای آدم‌ها

به گوش باشید

از خواب گران

به هوش باشید

زنگی زیباست

زندگی زیباست

به رغم تنهایی

به زعم رنج‌هایش

به رغم بی خوابی

در ملغمه آهی

که می ستاید

با سوز و گداز جاودانی

زیبایی جاودانی هستی

در پناه نور بی مانندی

که خیره گرداند

چشم پر فروق هستی

که خمار از ساغر هستی

همی نوشد از

زمزم باغ هستی

این می و آب زمزم هستی

چون شیر مادر

گوارا است به جان و تنش

که در آمیخته

با شکرانه هستی

آهی به مانند نسیم صبا

بیرون همی آید

ز سرچشمه دلش

که روشن شده

به زیبایی رویای هستی

به فردا می اندیشد

از گزشته می گریزد

به لحظه به حال

می آمیزد

با نوای خوش مرغ سحر

بر می خیزد

و دوباره

روز از نو روزی از نو

دگر باره شور و مستی و هستی

این سه عنصر اصلی

دریای بی کران

زیستن و بودن و هستی

حل می کند

لحظه لحظه وجودش را در

شکرانه بی پایانی

که ندارد آغاز و پایانی

شکرانه زیستن

شاد بودن

مهر ورزیدن

و مستی

از شراب ساغر هستی

نشخوار کردن

و

عشق ورزیدن

به تک تک لحظات هستی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

جنبش مشروطه مشروعه ایران

February 26, 2018

دوستان عزیز،

بیش‌تر از دویست سال رنج و کوشش ایرانیانی که حرکت مشروطه را به وجود آوردند، می‌تواند سرمشق خوبی برای ما باشد. بر اساس تجربه و حافظه تاریخی ملت ایران دو عنصر دین و تخت سلطنت از هم جدا نا پذیرند. چرا ما دنبال سلطنت طلبان و یا اصلاح طلبان برویم. ما می توانیم جنبش مشوطه مشروعه را به راه بیاندازیم. در این حرکت به جای حزف طرف مقابل با مشورت و کار گروهی میهنمان ایران را دوباره باز.بیافرینیم.

ارادتمند،

@هوتن‌‌دهبنهُ