Archive for the ‘جنبش مشروطه مشروعه ایران’ Category

To be with your own boundaries

December 14, 2019

One of my dear friend asked me to join my nation for condemning systematic corruption. As I have already stated my life is Not worthier than my people’s life. Any blood has a colouring which can never erase. Therefore I cannot accept any anarchism and destructive behaviour. I don’t belong to it and strongly condemn it because it creates a vicious cycle of destruction and bleeding. Many times some tempted me to join destructive forces although in my entire life I tried to keep peace and harmony hence hereby I clarify I have strongly followed just demand of Iranian to have a better management and anti corruption movement although peacefully and not with all cost (destruction and bleeding).

Shall I remind you that all of us our brothers and sisters and it is true that we are different but we have a lot in common? The greatest is our mother land Iran. We may think and act differently but let’s this common ground keep us together and don’t heart our own roots and thrive together. The revolutionary Guard and all law enforcement personelles are sons and daughters of this great nation. As much that security forces in Pahlavi’s regime were. We saw how hatred blind us and we saw the result of destruction and bleeding. The vicious cycle that we should break and overcome it is this hate and destructive cycle of bleeding not our own brothers and sisters.

May god bless Iran and the world with peace love and harmony.

Hootan Dehbonei

ایران نه تنها متعلق به همه ایرانیان است بلکه متعلق به جهان است

November 24, 2019

با احترام خدمت ملت ایران

به جد به تمامی عزیزان در گیر گوشزد می کنم که چشم دنیا به شماست هرگونه خشونت و کشتار و خرابی قابل پیگیری نه تنها در مراجع قضایی بی طرف بلکه نزد وجدان بیدار همگان است. عزیزانی که جگر گوشه اشان در جریان خشونت‌های اخیر از بین رفتند باید بدانند که مدارک و شواهد قابل پی گیری از هر جناح و گروهی اعم از حزب الهی و غیره در دادگاههای بی طرف چه داخلی و چه خارجی جمع شده است و خون هیچ عزیزی بیهوده و تباه نخواهد شد.

من در رابطه با مصر نوشتم فرهنگ و تمدن ومصر متعلق به نه تنها مصریان و بلکه متعلق به جهانیان است.

همان گفته را امروز در مورد ایران امروز به زبان می آورم.

ایران نه تنها متعلق به همه ایرانیان است بلکه متعلق به جهان است.

همانطور که عرض شد و برای استفاده عموم شما را به متون اصلی رجوع دادم. خشونت و خونریزی از هرنوع و به هر شکلی مزموم و غیر قابل دفاع است. این نه تنها در مورد کشورمان بلکه در تمام جهان صدق می کند.

من توصیه کردم به مردم سوریه که اگر نمی توانید دور یک میز بنیشینید و برای صلاح مملکتتان به یک اتفاق و اجماع برسانید نمی توانید روی خوش را ببینید.

من ادعا کردم که احترام به هر دو طیف جناح مخالف و معاند ( علیحضرت رضا پهلوی و آیت الله العظمی خامنه ای ) با هم دارم. و هر دو جناح را به گفتگو و صحبتی برای نجات ایران زمین دعوت کردم. حال می بینیم که که این تقابل به عمل پیوسته است.

با احترام به مردم ایران و عزیزمان تنها راه نجات گفتگو و احترام به هویت ایرانی و انسانی می باشد. فراموش نکنیم که وقتی آوای سخن خاموششود طنین گلوله آغاز می شود.

خونریزی و کشتار نتیجه ای جز خشونت و کشتار ندارد و چرخه معیوبی را ایجاد می کند که برای خارج شدن از آن تنها منع خشونت و کشتار و احترام به خون شهیدان است.

تو که از محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

من عرف نفسک عرف ربک

November 18, 2019

چند کلام حرف نگفته

November 8, 2019

music.youtube.com/watch

چند کلام عشق

November 2, 2019

باعرض سپاس و پوزش

October 25, 2019

www.facebook.com/1347430883/posts/10220257683176059

جامعه چند صدایی

October 2, 2019

به نام ایزد منان

۳ سال پیش در همین روز پستی را انتشار دادم مبنی بر اصول اخلاقی و دینی احترام و دفاع از گفتگو و عقاید مختلف. مایلم امروز آن بحث را کاملتر کنم با اضافه کردن ثمرات جامعه چند صدایی و احترام به افراد هر چند که افکار و یا ظاهرشان برخلاف آنچه ما انتظار داریم و یا فکر می کنیم مورد قبول است باشد. وقتی که من از حضرت علی و بستن چشم او روی زنای محسنه گفتم آن را مورد بررسی قرار ندادم و علتش را از نظر خودم بیان نکردم. علت این موضوع را در دیگر رفتارهای آن حضرت می توان جستجو کرد. حضرت علی تمام همتش در دفاع از مظلومان و تجسم خدا در اعمالش بود. به راحتی می توان این حادثه را با جنگ تن به تن با جنگاوری از کفار که بعد از شکستش و قطع پایش توسط حضرت علی تف به صورتش انداخت. حضرت به جای عصبانی شدن و کشتن حریف بعد از سه دور دور میدان کارزار زدن اقدام به قتل حریف کرد وقتی از او دلیل این کار را ‌رسیدند جواب دادند اگر او را در آن زمان می کشتم قتل آن فرد از روی عصبانیت و نه به خاطر خدا بود در حالی که اکنون که اثری از عصبانیت در من نیست قتل در را خداست. البته این به هزار و سیصد و اندی سال پیش برمی گردد حضرت مامور قانون بود و اکنون ما سیستم قضایی و دادگاه داریم و هرگونه امری مانند کشتن آدم‌ها چه در راه خدا و چه غیر در اختیار این دستگاه و مامورین خادم دستگاه های انتظامی است.

منظور در مثل جای مناقشه نیست و هرگونه اجرای حکمی در اختیار افراد تعلیم دیده و مجری قانون است و نه در اختیار عموم. هر کسی که قانون را بخواهد در دستش بگیرد و اجرا کند توسط همان قانون مجازات می شود. به هر حال منظور از اصل قضیه آن هدفی که حضرت داشت و آن دفاع از مظلوم با اختیاراتی که از طرف قانون در اختیارش قرار گرفته بود می باشد.

مایلم به قصه ای از قرآن اشاره کنم که در آن عیسی به دین خویش و موسی به کیش خویش توصیه شده است. حضرت موسی در حین عبور از صحرا دست به امر به معروف و نهی از منکر زد و به چوپانی که خدا را با زبانی عامیانه وصف و با او راز و نیاز می کرد گستاخی کرد. چوپان بعد از گستاخی حضرت گفت که اگر تو نماینده خدایی و رفتارت بدین گونه با مردم است من نه تنها تو بلکه خدا و خدایت را نه قبول دارم و نه راز ونیاز می کنم. وحی و امر الهی به موسی نازل شد که برو و دل آن شبان را به دست آور که ماموریت تو دعوت از عام برای آمدن به سوی من است و نه جداکردن آنها از من.

ما برای وصل کردن آمدیم

نی برای فصل کردن آمدیم

حال ما می توانیم مقایسه ای داشته باشیم با رفتارهای افراطی و ضد اخلاقی و ضد دینی در برابر دیگر اندیشان و دیگرباشان که از ما بروز می دهد. ما هشت سال خون دادیم که از ناموس و خاکمان دفاع کنیم و حال بر اساس نظر شخصی و نه بر اساس قانون که ما مجری آن نیستیم دست به آبروریزی و حتی خون دیگران می آلاییم چرا که به خود این حق را می دهیم که از دین و قانون بالاتر باشیم و احکام دل خودمان را اجرا کنیم.

این هشداری برای همه است که به جای اجرای آنچه فکر می کنیم دینی و شرعی و اخلاقی است عمل کاملاً شرک آمیز و ضد دینی و اخلاقی انجام ندهیم.

هوتن دهبنهء

زبان پارسی را پاس بداریم

October 1, 2019

زنگ خطر چهارم: عزت و منافع ملی در پرهیز از افراط و تفریط و واقعگرایی است

September 29, 2019

اخیراً مطالبی در جهت نقد و مسایل منفی در جامعه امان نشر دادم که به سزاست که نکات مثبتی که وجود دارد نیز گفته شود. سالها بحث بر سر نکاتی مانند حجاب و سایر آزادی‌های مدنی مانع از توجه به پیشرفتها و گذشتن از موانع بی شمار که ملت و حکومت در به ازای استقلال و آزادی از لحاظ رسیدن به خودکفایی در زمینه صنعتی و علمی و سیاسی و سایر عرصه ها فراموش شده است.

راز پیشرفت کشورهای پیشرفته نه در آزادی‌های ظاهری بلکه در تداوم و تکامل سیستم مملکتداری و اقتصاد و سایر عرصه ها می باشد. اگر ما فقط نکات منفی را بگوییم و سیاه نمایی کنیم تنها نتیجه ای که می گیریم منفی است. قانون پایه ای و اساسی عمل و عکس العمل را فراموش نکنید. هر عملی منجر به عکس العملی می شود. اگر ما فقط از بدی‌ها و منفی ها صحبت نماییم دیگر فضایی برای رشد مثبت و سازندگی وجود نخواهد داشت.

عزیزانی که در داخل ایران هستند می توانند این انتقاد را از عزیزان خارج از کشور بکنند که آیا شما ایرانی هستید و صلاح کشور را می خواهید یا تبدیل به فردی بی هویت شده اید که صلاح مملکت و واقعیات برایتان رنگ باخته است و منافع شخصی و مصالح دیگر بر نظرات شما غالب گشته است.

تمامی افراد در یک جامعه حق ابراز عقیده دارند و باید نظرات متنوع وجود داشته باشد که از تز و آنتی تز، سنتز حاصل شود. ولی من به عنوان یک محقق و فعال اجتماعی اثر خمود و نوعی رخوت اجتماعی را در جامعه می دانم و لذا زنگ خطر را به صدا می آورم که خواسته ویا ناخواسته در این عامل مخرب اجتماعی دخیل نشویم و به آبادانی مملکت کمک کنیم و جلوی تخریب بیشتر را بگیریم. مستحضر حضور همه عزیزان است که سازندگی و آبادانی نیاز به صبر و حوصله و انرژی فراوان است ولی تخریب بسیار راحت و کم زحمت است.

سالها ما می شنیدیم مثلاً در صنایع بالا دستی و پیشرفته به پیشرفتهای عظیم و غیر قابل انکاری رسیده ایم ولی عکس العمل دوستان من چه بود این بود که شما که توانایی رفع نیازهای اولیه جامعه خود را ندارید چگونه می توانید از پیشرفتهای غیر قابل انکار صحبت کنید.

اینجانب بر اساس یک اعتقاد قدیمی اگر بد کسی را گفتم خوبش را نیز می گویم چرا که یک طرفه به قاضی رفتن همیشه نتیجه ای ظاهراً رضایت بخش ولی در واقع بسیار مخرب و آزار دهنده دارد. افرادی که صورت مسیله را حذف می کنند هرگز در حل آن مسیله کمک نمی کنند چرا که آن مسیله به هیچ وجه حل نمی شود و بر عکس بزرگ و بزرگ‌تر می شود و به صورت لاینحل در می آید و از یک مشکل کوچک به مسیله ای لاینحل مبدل می شود.

اگر تاریخ انقلاب را بررسی کنیم پی به هجمه تبلیغاتی و گزاشتن یک ذره بین عظیم روی مسایل کشور می شویم که علت دارد. وقتی که شما سیاهنمایی می کنید و فقط به درست و نادرست مشکلات را مطرح می نمایید شور و نشاط زندگی مردم را می گیرید و جامعه را از یک جامعه پویا و شاد به یک جامعه خمود و رخوت زده بدل می‌نمایید.

اگر همین ذره بین و نکته بینی را در مورد هر کشور دیگری به خرج می دادند من به جرات اعلام می کنم که این هیاهو منجر به هرج و مرج و از هم فروپاشیدگی آن کشور می شد. چند نمونه عملی آن موجود است که کشورهایی که سیستم حکومتی خود را داشتند و از نظم و امنیت برخوردار بودند بعد از گزاشته شدن ذره بین و شروع تخریب به چه روزی در آمده اند.

این به معنای یک سوزن به خود و یک جوال دوز به دیگران و یا اینکه گر عیبش را گفتی حسنش نیز بگو می باشد.

لذا برای منطقی و مورد وثوق بودن لازم است که از هرگونه افراط و تفریط جلوگیری شده و و واقعیات به صورت درست نقل شود.

و توصیه آخر به سیاست بازانی که از آب گل آلود می خواهند ماهی بگیرند و سیاست آشوب و تفرقه را دنبال می کنند این است که کسی که بذر باد را می کارد طوفان درو می کند.

آری آری زندگی زیباست

آتشگهی دیرینه پابرجاست……

گر بیافروزیش

شعله اش از هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

فستیوال فیلمهای ایرانی در استرالیا

September 28, 2019