مرکز فرهنگی ایرانیان

January 22, 2018

https://plus.google.com/communities/108427510151253657745?iem=1&_utm_source=1-2-4

https://youtu.be/KLeIp1U_zZY

January 6, 2018

واقعا انتظار مردم از حکومت ایران چیست؟ آزادی پوشش خانم‌ها و آزادی در مجموع به چه معناست؟ آیا کسانی که مطرح کننده حقوق اولیه خانم‌ها و آقایان هستند بی غیرتند؟ من به شعور مردم اعتقاد کامل دارم و مردم تیز بینی و هوش خاصی دارند. آیا کسانی که خدمتگزار واقعی مردمند در قوه تمیز آنها هیچگونه شکی می کنند؟ لطفا بگزارید مردم حرف بزنند و حرف‌ها را در گلو خفه نکنیم. من هم خواهر و مادر و عزیزان خانم وابسته فراوانی دارم. ناموس داشتن به معنی حبس خانگی و اسارت و بندگی نیست بلکه به معنی حفاظت از شخصیت انسانی و حرمت و اصالت است. این به معنای رد حجاب اجباری و به معنای احترام به حجاب انتخابی و قوه تمیز و اختیار ناموس مردم است.

اجازه بدهیم حرفهای نگفته گفته شود چرا که وقتی که آوای صحبت در گلو خفه شود باران گلوله شروع می شود.

January 5, 2018

همانطور که قبلا خدمت ملت شریف ایران عرض کردم از تقاضاهای قانونی و به حق ملت پشتیبانی کرده و صدای آنها را به گوش جهانیان می رسانم.

#Earth@HootanDehbonei

January 3, 2018

placeholder://

What shall we do with our present and future? Do we accept our responsibility and believe each rights brings responsibility? Do we stop damaging environment and prevent extinction of animal and plant beings particularly and in general life? Are we as human are mature enough to accept the damage we have already done to our environment and focus on solutions instead of blame shifting and centuries of negligence? Are we capable of working together to save life?

I hope after watching this clip you could answer these questions and bring even more questions and solutions.

Sincerely,

Hootan Dehbonei

Iran belongs to all Iranian and the Humanity

December 30, 2017

با عرض ادب خدمت ملت ایران

در این فرصت پیش آمده مایلم به نکاتی اشاره کنم که همگی می دانیم ولی گهگاه یاد آوری آن لازم و واجب است.

۱. همگی انقلاب ایران را به خاطر داریم. خونهای زیادی ریخته شد تا بعد از سی و هشت سال دوباره برگردیم به همان نقطه ای که بودیم.

۲. اگر خاطرتان نیست من عرض می کنم که در آن زمان همه می گفتند این شاه خاین برود هر کسی بیاید بهتر از اوست.

۳. انقلاب با خونریزی شروع شد و همان دور تسلسل باطل دارد تکرار می شود.

۴. این مسیله می تواند به ما یاد آور شود که ما کجای راه را اشتباه آمده ایم.

تمامی افراد میهن پرست باید جلوی انتقام و خونریزی را بگیرند. چون با خونریزی و خرابی نتیجه ای جز خونریزی و خرابی نیست.

مایلم به این موضوع اشاره کنم که تنها آدم‌های فرصت طلب از آب گل آلود ماهی می گیرند. بدینوسیله اعلام می کنم که از حرف افرادی که به اختلافات دامن می زنند و آب به آسیاب دشمن می ریزند خودداری کنید.

خون و خونریزی جز خرابی و تباهی نتیجه دیگری ندارد.

خشت اول که نهاد بنا کج

تا ثریا رود دیوار کج

به این وسیله گوشزد می کنم به تمامی نیروهای نظامی و انتظامی که هرگونه خونریزی بهای سنگینی دارد که نه تنها شما بلکه کشور و منطقه و جهان باید عوارض آن را پرداخت کند.

لذا دوستان خود را شاد کنیم و به دنیا نشان دهیم که ما اجدادمان اولین منشور حقوق بشر را نوشته اند چه گلی به سر خودمان و میهنمان می زنیم.

گیرم پدر تو بود فاضل

از فضل پدر تو را چه حاصل

هر گونه خشونت از هر طرفی مذموم و قابل پی گیری از طرف مقامات قضایی ملی و بین المللی می باشد.

واما خواسته مردم ۱. برگزاری انتخابات آزاد و ۲.رفع مشکلات معیشتی می باشد.

۱. برگزاری انتخابات باید عملیاتی شود شود برای این منظور ما نیاز به نهادهای مدنی داریم که بتوانند جلوی خلا قدرت را بگیرند و از تکرار جامعه تک صدایی و اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بدین منظور ایجاد نهادهای مدنی قوی قابل توصیه است. تمامی افرادی که ساده اندیشانه می پندارند که یک شبه ره صد ساله را می شود پیمود در اشتباه هستند.

افرادی که خواستار دموکراسی و‌حکومت قانون هستند باید بدانند که تا پایه دموکراسی که نهادهای مدنی است در یک مملکت گزاشته نشود حکومت تک صدایی خواهد بود چون تنها سیستمی که بتواند قدرت را مسیولیت پذیر بکند و جامعه را از تک صدایی به دموکراسی رهنمون کند نهادهای مدنی هستند.

در غیر این صورت خر همان خر است فقط پالانش عوض می شود.

۲. رفع مشکلات معیشتی مردم با تغییر چهره بین المللی ایران و برداشته شدن تحریم‌ها و ورود ایران به جامعه جهانی قابل انجام است. شما نمی توانید به همه دنیا فحش بدهید و همه را تحریک کنید برعلیه منافع ملیتان و همه را فراروی خود قرار بدهید و انتظار معجزه داشته باشید که دیگران برای شما حرمت قایل شوند و با شما رابطه دوستانه ای داشته باشند. همانطور که منافع ملی ایران غیر قابل انکار و قابل احترام است همانطور آب به آسیاب دشمن ریختن و خرمگس معرکه شدن هم مذموم است.

مواظب جیب خودتان باشید بقیه را دزد نکنید.

با احترام به ملت ایران و تمامی دوستداران ایران

همچنین با عرض تبریک سال نوی مسیحی

ارادتمند

هوتن دهبنه‌ُ

https://www.amazon.com/shop/hootandehbonei?ref=ac_inf_hm_vp

December 1, 2017

#HootanDehbonei@EverlastingFairytale

November 27, 2017