Advertisements

Posts Tagged ‘ایران سربلند’

تعهد و تخصص معیار ایرانی بودن، اسلامی بودن…

December 2, 2018

همانطور که قبلاً عرض کرده بودم و برحسب گفته ام در باره معیارهای استخدام و قابل اعتماد بودن دو معضل بزرگ وجود دارد که مایلم به آن بپردازم.

ما در ایران از اقوام و مذاهب متفاوت تشکیل شده ایم که هویت ملی ما را تشکیل می دهد. از اول انقلاب ما شاهد معیاری به نام تعهد و تخصص بودیم. این تعهد و تخصص شامل هویت انقلابی است. سوالی که پیش می آید این است که تا چه حدی این هویت من درآوردی و یا بر مبنای حقیقت است.

هویت ملی و یا مذهبی ایران بر مبنای فرهنگ اصیل ایرانی بر اساس قرنها تمدن شکل گرفته است.

در هویت انقلابی شما تمامی اصولی را که بر اساس قرنها هویت ملی و مذهبی تعریف شده است را رد می کنید تا حقانیت خود را ثابت کنید. سوالی که پیش می آید تفاوت هویت ملی مذهبی و هویت انقلابی است.

ما بر اساس تعالیم اسلام نمی توانیم هیچ گونه تقلیدی در اصول دین داشته باشیم. جزیی از اصول دین نبوت و کتاب است که بر اساس همین دو اصل تمامی پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی و زرتشتیان برادران توحیدی و احترام به اهل کتاب حتی جزو سیره پیامبر و خلفای اسلامی و چهارده معصوم که همگی پیشوایان اسلامی هستند می باشد.

هویت انقلابی شامل یک شاخه دیگرکه هویت ملی است که ما در زمان جنگ و دفاع مقدس شاهد آن بودیم. بر اساس آمار شهدای زمان جنگ از هر قوم و مذهبی بوده اند و ما بر‌ اساس هویت ایرانی نمی توانیم نمک بخوریم و‌نمکدان را بشکنیم.

حال جای سوال این است که هویت انقلابی چیست؟ آیا هویت قرون متمادی ملی مذهبی که ضامن استقلال و نوشتن اولین منشور حقوق بشر و هویت ایرانی می باشد چه تفاوتی با هویت انقلابی که خواهان استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بود دارد. به نظر می رسد که هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد.

اگر مشکل نسل انقلاب مشکل ماهوی با سیاستهای رژیم پیشین بود که من هم آن را قبول دارم ما مشکلی با هویت ایرانی و ملی مذهبی نداشته ونخواهیم داشت. ما نمی توانیم حرکت آزادیخواهانه نسلهای حداقل دو قرن پیش را که حرکت مترقی و رو به جلو مشروطه را رقم زد را با مشکلات ماهوی رژیم سلطنتی که تابع این حرکت مترقی نبود و مشکلات اساسی در اجرای قانون اساسی مشروطه داشت یکی کنیم. این به مانند مقایسه سیب و پرتقال می باشد.

یکی بر شاخ نشسته و بن می برید. هویت ایرانی که همان هویت ملی و مذهبی ماست به‌ مانند ریشه ما است. ما نمی توانیم ادعای انقلابی بودن داشته باشیم و با هویت خود دشمنی کنیم که منجر به نوعی خودزنی اجتماعی و گروهی می شود. این امر را شما در روشنفکرهای ایران می بینید. همه از همه عوامل به شدت ناراحت و منتقد به همه بدون ارایه هیچگونه راه حل منطقی. فحاشی و بی ادبی نشانه نوعی روشنفکری و تجدد به حساب می آید. نوعی عناد به خود که با خراب کردن هر چه بیشتر اصول و قواعد هویت شما (به عبارتی دیگر بی هویتی شما) نمایانگر تجدد و مدرنیته شما است.

حال که من تصویر روشنی از دشمن ذهنی و خیالی خودمان به وجود آوردم بر می گردم به انکار هویت خودمان و مشکل با اینکه ما از بقیه بهتریم. از قدیم گفته اند مواظب جیب خودت باش بقیه را دزد نکن. و یا گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل. به جای جستجو کردن دشمن خارجی و فرافکنی مشکلات خودمان به فکر درمان باشیم. برای اینکه عناد به خود و خودزنی فرهنگی و اجتماعی یک بیماری اجتماعی است که با مقداری مطالعه و شناخت از خود حل می شود و نه با دشمن تراشی و جستجوی دشمن خارجی که وجود عینی ندارد و ذهنی و ساخته و پرداخته خودمان است. با یک سوزن به خودمان و یک جوال دوز به دیگران می بینیم که این دشمن وجود خارجی نداشته و ساخته پرداخته ذهن خودمان است.

بنابراین شناخت خودمان و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ما شرط عقل و درمان این مشکل هویتی ماست نه فرافکنی فحاشی و عناد به خود و خودزنی شخصی و گروهی که ما به عنوان افسردگی اجتماعی و نوعی مازوخیسم گروهی می شناسیم. من عرف نفسک عرف ربک .آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. ممکن است که آنچه ما در بیرون و به عنوان جواب می جوییم نه در بیرون و بلکه در اندرون ما وجود داشته باشد که با تخریب شخصیت و قطع ریشه امان نه تنها آن را پیدا نمی کنیم بلکه با هر حرکت از آن دورتر هم می شویم.

Advertisements

زنگ خطر ۳

October 11, 2018

به اسکندر توصیه کردند برای تسلط به ایران تنها کاری که لازم است انجام شود این است که افراد و مهره های مدیریتی را در جای خود قرار ندهد و جای رییس و مریوس را عوض کند.

بر حسب قولی که برای رساندن صدای مردم به مسیولین داده بودم مایلم که شما را به دیدن این کلیپ کوتاه دعوت کنم.

مشکلی که همگی با آن آشنا هستیم و مسیله تعهد و تخصص در امور استخدامی و شرط اول مورد وثاق بودن در دستگاههای دولتی است.

من در پست بعدی به این مسیله خواهم پرداخت.

Casting Call

September 25, 2018

با عرض تسلیت

May 28, 2018

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

با عرض تسلیت به مناسبت فوت ناصر ملک مطیعی مایلم به نکته ای توجه شما را جلب کنم که می تواند به مراتب ارزش گهربار وجودهایی مثل ناصر می تواند پر رنگتر کند.

از هنگامی که انقلاب به ثمر رسید همه به یاد داریم که هرکسی با تلاش هر چه بیش‌تر سعی در کمرنگ نشان دادن نقشش در رژیم گزشته و گزشتها و از خودگزشتگیهایش در راه تغییر رژیم گزشته حرف می زد.

ولی ناصر خان نه تنها از نقشش به عنوان هنرمند تقدیر کرد بلکه با وجود دل خونی که داشت خودش را جاودانی کرد با قبول اینکه هنر هنرمند ارزشش در قالب فحوایی است که به جامعه عرضه می کند نه به منش و روش که جامعه به اوتحمیل می‌کند.

با وجود سال‌های دوری از پرده سینما درس بزرگ دیگری که در آخر به ما داد این بود که با عدم گرفتن انتقام و نقد از افراد و اوضاع اجتماعی که باعث این دوری بود با نهایت بزرگواری و بخشش از آنچه بر او گزشت نفع شخصی را در مقابل بزرگی کشور ومردمی که بدان تعلق داشت بدون لحظه ای شک کنار گزاشت.

بر می گردم به بیت آغازین که گوهر فراوان دارد ایران زمین ما و ما دنبال ناجی خارجی می گردیم. با امید روزی که همگی دست به دست هم دهیم و میهنمان را آباد کنیم فارغ از اینکه به چه گروه مذهب ویا دسته ای تعلق داریم. ایران متعلق به همه ایرانیان است.

ناصر جان روحت قرین شادی و ممنون از اینکه همیشه در قلب ما هستی.

هوتن دهبنهُ

What I learn from Persian (Iranian) history?

May 12, 2018

I could admit to be proud as Iranian. I wrote more than 7 years ago the article What I learn from Persian (Iranian) History?

As an activist and fellow researcher I saw changes and transitions which are promising. The element of United Iranian and change of rule of play. At 7 years ago any body who could better destroy opponents and oppress the community called the winner.

Although my nation shows at the end of last winter that we would like to thrive as one nation and play rules of democracy. My nation comes to demonstration against the crime and bad economic management. They demand their right in a democratic way and shows their maturity. At those moments I promised to be the voice of mature nation who knows what would like and how to achieves it.

As I have said we need patience and no one can build Rome in one night. Now is the best time to develop and evolve the civic society and NGOs. The best place to practice the democratic rights is in the social media and any other mediums to create Unity and Fundation of democratic organisations.

We shows unity in fight with corruption and the realities are magnificent. Sepah, Armed forces, and law enforcement show a dedication and unity with nation in demanding change in ignorance and systematic corruption. There is a unique momentum that we could not afford to loose.

The time is now and we could change the play by demanding Unitedly to fight the systemic corruption. The wind of change begins to blow.

Are we mature enough to prevent another Geopolitical disaster?

May 4, 2018

سروده آری آری زندگی زیباست

April 20, 2018

آبی رنگ زیبای زندگی

زندگی در گذر است

رنگ آن

به رنگ شادی

آبی، آبی

آری، آری

زندگی در گذر است

نقش آن

به بوم خیال زده است

خنیاگر هستی

به رنگ زیبای آبی

همچو تصویر زیبایی

بر بوم رویایی

زندگی در گذر است

و زیبایی آن

به چشم من

زیبایی بی پایانی

که بی همتایی آن باقی

زندگی در گذر است

در میان دو نقطه

لایتناهی

ازل و باقی

با رنگ آبی

نقش زیبایی

که در کلام نگنجد

وصف آن جاری

ولی در بام خیال باقی

به مانند قایق کوچک سرگردانی

که گم کرده خود را

در زیبایی وهم انگیز اقیانوس آبی

جایی که دو آبی بی پایان

دریا و آسمان

می پیوندند به یکدیگر

در سایه روشن‌های آبی

زیبایی و شور

وهم انگیز دو عنصر جاودان هستی

این رنگ و بوم خنیاگر راستی

آری این منم مست به شکرانه هستی

دوباره زندگی

دوباره شور و زیبایی

دوباره جوش و خروش

زنگ مستانه رویایی

که می خواند

آهای آدم‌ها

به گوش باشید

از خواب گران

به هوش باشید

زنگی زیباست

زندگی زیباست

به رغم تنهایی

به زعم رنج‌هایش

به رغم بی خوابی

در ملغمه آهی

که می ستاید

با سوز و گداز جاودانی

زیبایی جاودانی هستی

در پناه نور بی مانندی

که خیره گرداند

چشم پر فروق هستی

که خمار از ساغر هستی

همی نوشد از

زمزم باغ هستی

این می و آب زمزم هستی

چون شیر مادر

گوارا است به جان و تنش

که در آمیخته

با شکرانه هستی

آهی به مانند نسیم صبا

بیرون همی آید

ز سرچشمه دلش

که روشن شده

به زیبایی رویای هستی

به فردا می اندیشد

از گزشته می گریزد

به لحظه به حال

می آمیزد

با نوای خوش مرغ سحر

بر می خیزد

و دوباره

روز از نو روزی از نو

دگر باره شور و مستی و هستی

این سه عنصر اصلی

دریای بی کران

زیستن و بودن و هستی

حل می کند

لحظه لحظه وجودش را در

شکرانه بی پایانی

که ندارد آغاز و پایانی

شکرانه زیستن

شاد بودن

مهر ورزیدن

و مستی

از شراب ساغر هستی

نشخوار کردن

و

عشق ورزیدن

به تک تک لحظات هستی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Persian (Zoroastrian) gathering in Perth Western Australia

April 19, 2018

جنبش مشروطه مشروعه ایران

February 26, 2018

دوستان عزیز،

بیش‌تر از دویست سال رنج و کوشش ایرانیانی که حرکت مشروطه را به وجود آوردند، می‌تواند سرمشق خوبی برای ما باشد. بر اساس تجربه و حافظه تاریخی ملت ایران دو عنصر دین و تخت سلطنت از هم جدا نا پذیرند. چرا ما دنبال سلطنت طلبان و یا اصلاح طلبان برویم. ما می توانیم جنبش مشوطه مشروعه را به راه بیاندازیم. در این حرکت به جای حزف طرف مقابل با مشورت و کار گروهی میهنمان ایران را دوباره باز.بیافرینیم.

ارادتمند،

@هوتن‌‌دهبنهُ